Chula Park

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วย พระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย...

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวง ทรงพระชนม์อยู่นั้น ได้ทรงพระราชดำริ จัดตั้งสภากาชาด ซึ่งเรียกกันในเวลานั้นว่าสภาอุณาโลมแดง ขึ้นไว้สำหรับ การรักษาพยาบาล เจ็บไข้ได้ป่วยตามคติของ นานาชาติที่เจริญแล้ว แต่การสภากาชาดไทยยังไม่แล้วเสร็จ บริบูรณ์ ถ้าจะทรงบริจาคทรัพย์ สร้างโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้น ก็จะเป็นพระกุศลอันประกอบ ด้วยถาวรประโยชน์ อนุโลมตาม พระราชประสงค์ ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และเป็นเกียรติ แก่ราชอาณาจักร เมื่อทรงพระดำริเห็นพ้องกัน บรรดาพระราช โอรส พระธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง ทรงบริจาคทรัพย์ร่วมกันสมทบ กับทุนของสภากาชาด สร้าง โรงพยาบาลขึ้น และทรงโปรดให้พระราชทานนา

ตาม พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457 ตามแจ้งความของสภากาชาด เมื่อ 1 พฤษภาคม 2457 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็น โรงพยาบาลที่ดีจริง ต้องตามวิทยาศาสตร์แผ่พระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทั้งแพร่เกียรติยศของชาติไทย บริการรักษาพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ให้บริการ รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยไข้ทั้งในยามสงคราม และ ยามปกติ โดยยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ความช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บทั่วไป โดยไม่เลือกชาติ ชั้น

วรรณะ ลัทธิ ศาสนา หรือ ความคิดเห็น ทางการเมือง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้บริการทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนการนำเทคโนโลยี ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่ทันสมัยรวมทั้งระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรักษาพยาบาล มีการค้นคว้าวิจัย พัฒนาการรักษาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในด้านการรักษา พยาบาล ทั้งนี้ด้วยการประสานงานกัน เป็นอย่างดีระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมนิสิต แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ของคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝึกอบรมนักศึกษา พยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และโรงเรียน รังสีเทคนิค ซึ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสายงาน เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค จึงถือได้ว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นศูนย์ของความดีเด่นทางวิทยาการ ในหลายสาขาวิชาของ วงการแพทย์ในปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการ ของโรงพยาบาลต่อไป

บริษัทรับตกแต่งภายใน
บริษัท แอค เซส เซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทบริการรับตกแต่งภายใน และออกแบบตกแต่งภายในอย่างครบวงจร ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกระบวนการ พร้อมดูแลตลอดการสร้างสรรค์พื้นที่ให้ออกมาตรงความต้องการของคุณสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอ คือการระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณไว้ใจให้เราเข้าไปตกแต่งภายใน ตกแต่งสำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งคอนโด หรือออกแบบตกแต่งภายในในพื้นที่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือธุรกิจของคุณ แสดงให้เห็นถึง

บริการแม่บ้าน
บริการรับทำความสะอาดคอนโด สำนักงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ทำความสะอาดบิ้กคลีนนิ่ง Big Cleaning แบบครบวงจรบริการรับจัดหาแม่บ้านรายวัน / แม่บ้านรายเดือน / แม่บ้านรายปี / แม่บ้านประจำออฟฟิศ สำนักงาน คอนโดมิเนียมบริการล้างแอร์บ้าน ล้างแอร์สำนักงาน ล้างแอร์คอนโด ล้างแอร์ห้างสรรพสินค้า เรามีครอบคุมบริการตรวจเช็คน้ำยาแอร์ ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ และอื่นๆ ครบวงจร ให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ดอนเมือง วิภาวดีรังสิต รังสิต นนทบุรี และเขตพื้นที่อื่นๆ

บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน
บริษัท ชิล เดคคอร์เรท จำกัด รับออกแบบตกแต่งบ้าน คอนโด หรือสำนักงานต่างๆเราออกแบบตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ และมีการจัดฟังก์ชั่นให้เหมาะกับการใช้งาน และพื้นที่มากที่สุด โดยการประเมิณราคาจะคิดเป็นรายการงานแต่ละชิ้น ทำให้การควบคุมงบประมาณแต่ละส่วนนั้นจัดการได้ง่ายขึ้น

พื้น Epoxy
บริษัท อีเอสดี เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้ง ปี 2544 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เริ่มแรก ทางบริษัท อีเอสดี เริ่มจากการทำพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต เราจึงออกแบบ logo เป็นรูปแบบ มีรูปประจุไฟฟ้าถ่ายเทลงดิน ซึ่งสื่อถึงสินค้าและบริการหลักที่ทางเราเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่าย

เครื่องครัวสแตนเลส
เครื่องครัวสแตนเลสครบครันและมีคุณภาพเรามีบริการที่ดีเยี่ยมจากทีมงานและช่างที่มีประสบการณ์ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่อุดหนุนและไว้ใจใช้บริการของเราตลอดปี 2018 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรารับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เช่า - จำหน่ายเครื่องครัวสแตนเลส เครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้ว เครื่องทำน้ำแข็ง ในครัวเรือน ธุรกิจ ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาเก็ต, ร้านเบเกอรี่, โรงแรม, โรงพยาบาล และครัวโรงงานอุตสาหรรม ตลอดจนบริการออกแบบห้องครัว

พื้น Epoxy
บริษัท ไฮเออร์บูม จำกัด | เราคือผู้ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย รับทำพื้น Epoxy, รับทำพื้น PU และบริการระบบเคลือบพื้นโรงงาน อุตสาหกรรม ด้วยสาร โพลียูรีเทน และอีพ๊อกซี่ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, พลาสติก, ยา, ห้องเย็น และมีสีทากันซึม,สีทาพื้นสนาม (-40 องศาถึง -130 องศา ) ศูนย์บริการรถยนต์, และอุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการปราศจากฝุ่นและ

โคมไฟคริสตัล ร้าน
iverlight ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 โดยมีจุดยืนเป็นการนำเข้าและจัดจำหน่ายโคมไฟสไตล์โมเดิร์น โคมไฟระย้าที่แฝงดีเทลความหรูหราเอาไว้ภายใต้รูปลักษณ์ที่เรียบเท่ห์ดูทันสมัยเราพิถีพิถันในการคัดเลือกแบรนด์โคมไฟจากทั่วโลก เพื่อเฟ้นหาแบรนด์ที่มีดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ

บริษัทสถาปนิก
J T A Co., Ltd. is a multi-disciplinary architectural practice,offering architectural design and interior design service,established in 1996.  The quality of J T A ‘s work has beenrecognized through awards granted by Asia Pacific Property Awards, IAIR Awards, Outstanding Property Award and BlueScope Design Award.

กรุยเชิงสแตนเลส
วัสดุตกแต่งภายในประเภทสแตนเลสสี ที่คิรินสแตนเลสจัดจำหน่าย เป็นวัสดุสแตนเลส เกรด 304 แท้ ที่ผ่านการผลิตโดยเครื่องชุบสีไทเทนียม พีวีดี (Titanium-PVD) เพื่อเคลือบสีลงไปบนผิวแผ่นซึ่งในปัจจุบันใน วิธีการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมการชุบสีลงบนสแตนเลสอีกหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ได้สแตนเลสมีสีสันหลากหลาย สวยงาม มีมิติแตกต่างจากวัสดุประเภทอื่น มีความแข็งแรงทนทานเฉพาะตัว สีบนผิวแผ่นไม่หลุดร่อน

เครื่องเสียงห้องประชุม
บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัดผู้ให้บริการ การออกแบบ และติดตั้งระบบเสียง ชุดประชุม โปรเจ็คเตอร์ จอภาพสัมผัสอินเตอร์แอคทีฟ ระบบเครื่องเสียง ห้องจัดเลี้ยง Digital Signage & Video Wall ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมบริษัท ยังเน้นให้ความสำคัญไปถึงการให้บริการหลังการขาย บริการตรวจเช็คซ่อมแซม และบำรุงรักษา โดยทีมงานมืออาชีพ และมีการให้ความรู้ด้านระบบโดยตรง เพื่อมุ่งเน้นการบริการของเราในการรังสรรค์ผลงานต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า

พื้น Epoxy
ผู้ชำนาญในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม งานเคลือบพื้นผิวคอนกรีต เช่น พื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy flooring) พื้นพียู (polyurethane)สนามกีฬา (sport floor) งานกันซึม (waterproofing) ด้วยเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีด้านการติดตั้งที่ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากลรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการทำงาน

หลังคา ชิงเกิ้ลรูฟ
บริษัท เจพีพรีเมี่ยมเฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ  (หลังคายางมะตอย)  จากประเทศอเมริกา,แคนาดาและประเทศที่ผลิตได้มาตรฐานทั่วโลก ทำงานเฉพาะทางด้านหลังคา ชิงเกิ้ลรูฟ ขายปลีกและขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศไทยเหมาะกับเจ้าของบ้าน,ผู้รับเหมา,ร้านค้า

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์
เกี่ยวกับ โซล่าร์ สเปซเราให้บริการด้านงานโซล่าเซลล์ แบบครบวงจร (จำหน่าย ติดตั้ง ขอใบอนุญาต ดูแลและซ่อมบำรุง) สินค้าที่เราจำหน่ายได้รับมาตรฐานสากลระดับแนวหน้าของโลก สินค้ามีการรับประกันและบริการดูแลหลังการขาย

สร้างสระว่ายน้ำ
TCP POOL ขอนำเสนอ สระว่ายน้ำรูปแบบใหม่ ที่จะเนรมิตรบ้านคุณให้เป็นPool Villa ได้ง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่เอื้อมถึงTCPPOOL ทำสระว่ายน้ำอยู่ 3 ประเภท คือ1. สระว่ายน้ำสำเร็จรูปผ้าใบไวนิล ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ทำได้ทั้งระเบียงรอบเพื่อความสวยงามได้2. สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส สระว่ายน้ำรูปทรงสวยงาม ติดตั้งรวดเร็ว3. สระว่ายน้ำคอนกรีต สระว่ายน้ำสวยดูดี Hiso ออกแบบรูปทรง ขนาดได้ตามต้องการ มีความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวคู่กับตัวบ้าน

ระบบห้องประชุม
อา ระบบการประชุมทางวิดีโอเป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ ลำโพง ไมโครโฟน และระบบโทรคมนาคมแบบบูรณาการ เป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในที่ต่างๆแต่สามารถเจรจาหรือโต้ตอบการประชุมโดยไม่จำเป็นการเดินทางไปในที่เดียวกันสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะทางข้อความและภาพ ภาพกราฟิกต่างๆ ที่มีช่องส่งสัญญาณหลายช่อง ทั้งทางโทรศัพย์ไมโครเวฟ สายเคเบิลใยแก้วนำแสงของเครือข่ายและระบบส่งผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นภาพและได้ยินเสียง

• ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล
• สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับสากล
• บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

บริษัท ออกแบบ งาน ระบบ m&e
ออกแบบโครงสร้าง พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบ, การติดตั้ง, บริหารโครงการ และซ่อมบำรุง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทีมงานของเราได้มีส่วนร่วมในงานออกแบบ และบริหารโครงการหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, โรงงานและคลังสินค้า เป็นต้น   ประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้ทีมงานของเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าลักษณะเฉพาะของโครงการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเลือกใช้กับแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี

โกดังสำเร็จรูป
บริษัท ทีเอสที กรุ๊ป รับสร้าง โรงงาน โกดังสำเร็จรูป ทั่วประเทศไทยซึ่งเราคือโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB.(Pre-Engineered Building)โดยให้บริการครบวงจร ทั้งหมดตั้งแต่ทำแบบขออนุญาต งานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ฐานรากจนถึงผลิตชิ้นส่วนอาคารเหล็กสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งซึ่งการที่เราคือโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กเอง โดยให้บริการงานยื่นขออนุญาตและรับเหมาก่อสร้างด้วย จึงสามารถควบคุมขั้นตอนการก่อสร้างโกดังโรงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับติดตั้งโซล่าเซลล์
บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ติดโซล่าเซลล์ ราคา ประหยัด, ติดตั้ง Solar Rooftop ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้า โดยมีขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งบนหลังคา และการวางแผงโซล่าร์เซลล์ นอกจากนั้นยังมีใบเสนอราคาที่เราได้มีบริการคำนวณค่าใช้จ่าย และแผนการลงทุนให้อีกด้วย ติดโซล่าเซลล์ปทุมธานี

ข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล
• ผู้ป่วยใหม่
ที่มารับการตรวจครั้งแรก ให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
• ผู้ป่วยเก่า
ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง
• ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ
เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรทหารผ่านศึก,หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง

Chula Park

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วย พระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย...

Contact
chula-park.com

Copyright © 2023 Chula Park